Immenraet_Temptation_of_Christ

Immenraet Temptation of Christ, Philips Augustijn Immenraet, Public domain, via Wikimedia Commons